batram

23 teksty – auto­rem jest bat­ram.

każdy ma swój Matrix 

myśl • 19 czerwca 2017, 18:48

* * *

zat­ru­ta strzała
wyłania się z ciemności
siła przebicia 

wiersz • 19 czerwca 2017, 18:44

* * *

wschodzące słońce
budzi mnie pocałunkiem
alternatywa 

wiersz • 19 czerwca 2017, 18:36

* * *

brak przebaczenia
pow­ra­ca jak bumerang
śle­pa uliczka 

wiersz • 19 czerwca 2017, 18:33

Wspomnienia

Łat­wo po­wie­dzieć żyj chwilą
wszak one są ta­kie różne
wyławiam wszys­tkie te miłe
co w codzien­ności się gubią

sta­ram się umysł ćwiczyć
by chwi­le te zapamiętać
nie da się wspom­nień pożyczyć
ani od­twarzać od święta

naj­trud­niej przy­wołać twarz
ton głosu kształt ust oczu blask
może z po­wodu wrażeń
lub uczuć płonących w nas

wie­czo­rem gdy oczy zamknę
wy­silam wszys­tkie zmysły
może mi będzie łatwiej
gdy się po pros­tu przyśnisz 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 czerwca 2017, 21:47

* * *

ciepło twoich rąk
roz­pa­la wszys­tkie zmysły
już się nie boję 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 1 czerwca 2017, 11:53

* * *

niezapomniane
chwi­le spędzo­ne z tobą
kluczem jest miłość 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 czerwca 2017, 11:51

* * *

szu­kam w pamięci
sen­su dal­sze­go bytu
wys­tar­czy byś był 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 maja 2017, 20:50

* * *

namalowałeś
zna­ki po pocałunkach
już nie zabłądzisz 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 kwietnia 2017, 13:23

* * *

zim­ne spojrzenie
kocha­nych kiedyś oczu
zra­niło duszę 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 kwietnia 2017, 13:18
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

1 czerwca 2017, 18:23Cris sko­men­to­wał tek­st niezapomniane chwile spędzo­ne z tobą kluczem [...]

30 maja 2017, 20:51batram sko­men­to­wał tek­st Nie chroń siebie kosztem [...]

29 maja 2017, 20:01batram sko­men­to­wał tek­st Nie chroń siebie kosztem [...]

27 maja 2017, 11:55Cris sko­men­to­wał tek­st szukam w pa­mięci sen­su dal­sze­go [...]

23 kwietnia 2017, 17:51silvershadow sko­men­to­wał tek­st namalowałeś znaki po po­całun­kach już nie [...]

23 kwietnia 2017, 13:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st zimne spoj­rze­nie kocha­nych kiedyś oczu zra­niło [...]

23 kwietnia 2017, 13:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st namalowałeś znaki po po­całun­kach już nie [...]

30 marca 2017, 21:34Cykam sko­men­to­wał tek­st zimne spoj­rze­nie kocha­nych kiedyś oczu zra­niło [...]

29 marca 2017, 19:03batram sko­men­to­wał tek­st płomienie świecy od­bi­te w twoich [...]

29 marca 2017, 18:44Cris sko­men­to­wał tek­st płomienie świecy od­bi­te w twoich [...]