batram

50 tekstów – auto­rem jest bat­ram.

Kiedy nic nie muszę, mogę wszystko. 

myśl • wczoraj, 21:34

Zapamietaj

ten smak
i za­pach
co zmysły
do czer­wo­ności rozpala
ten spokój
błogostan
spełnienie
szczęście nie do opisania

zacho­waj
w pa­mięci swojej
jak­by
zdarzyło się wczoraj 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 16 października 2017, 18:20

Prawie prawdziwe

je­den dotyk
pra­wie pieszczota

jed­no muśniecie
pra­wie pocałunek

je­den telefon
pra­wie tęsknota

jed­no spotkanie
pra­wie miłość 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 16 października 2017, 18:05

* * *

stok­rot­ki zdeptane
od­rosną znów
na po­la­nie
za rok
a co z kochaniem
gdy podeptane
kiedy odżyje
kwiaty niczyje
słońcem żywione
jak łzami
rosą skropione
czułe na wiat­ru
szept

jak żyć
jak kochać
jak śnić 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 października 2017, 20:12

* * *

jes­tem blis­ko
dziś napisałeś
chciałam do ciebie
iść
biec
gonić
by się w ra­mionach
twoich schronić

pow­strzy­mał mnie
ro­zum staruszek
nie szu­kaj na wie­rzbie
gruszek. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 października 2017, 19:58

* * *

szep­tem mów
o uczuciach
niech słowa twe
płyną jak mgła
powoli
lek­kim oparem
niech błądzą
po stru­nach uczuć
wznosząc się
po­nad marzenia
a pro­mień słońca
co wschodzi
po­każe drogę
pragnieniom
i cisza która
dos­toj­nie op­la­ta
wszys­tko dokoła
poz­wo­li usłyszeć
jak krop­le rosy
w jedną się łączą

szep­tem mów. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 października 2017, 18:25

dzięki

za twą obecność
kiedy mnie nie ma
za to że wiesz
kiedy zżera
mnie trema
za to że jeszcze
spać dziś nie poszłam
i za te kartki
które do kosza
powędrowały
bo niepotrzebne
za wszys­tko
co dla mnie
ważne lub nie
za to żeś
jawą jest a nie snem. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 października 2017, 18:17

praw(dzi­wi) ludzie za­wodzą i rozczarowują. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 października 2017, 19:12

życzli­wość ludzi jest wprost pro­por­cjo­nal­na do ich poczu­cia hu­mo­ru . 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 października 2017, 19:09

praw­da jest kon­sekwen­cją lo­gicznej dedukcji 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 września 2017, 20:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:13batram sko­men­to­wał tek­st Trucizna - sy­nonim ko­biety.  

wczoraj, 21:34batram do­dał no­wy tek­st Kiedy nic nie muszę, [...]

wczoraj, 21:32batram sko­men­to­wał tek­st Trucizna - sy­nonim ko­biety.  

wczoraj, 20:16batram sko­men­to­wał tek­st Trucizna - sy­nonim ko­biety.  

przedwczoraj, 21:35batram sko­men­to­wał tek­st Jest ta­kaPiękna miłość ? 

przedwczoraj, 18:35batram sko­men­to­wał tek­st Rozśmiesza mnie two­ja wiara [...]

przedwczoraj, 18:31batram sko­men­to­wał tek­st Prawie praw­dzi­we

16 października 2017, 20:30yestem sko­men­to­wał tek­st Prawie praw­dzi­we

16 października 2017, 18:20batram do­dał no­wy tek­st Zapamietaj

16 października 2017, 18:05batram do­dał no­wy tek­st Prawie praw­dzi­we