batram

29 tekstów – auto­rem jest bat­ram.

Olśnienie

A więc to tak
te­raz rozumiem

że sko­ro krzyża
dźwi­gać nie umiesz

złożony został
na mo­je barki

i nieść po­win­nam go
za nas dwoje

nieja­ko w parze
ra­zem ze swoim

ko­mu jest ciężko
dzi­siaj to wiem

kto jest zwy­cięzcą
okaże się 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 sierpnia 2017, 17:35

Pustka

Kiedy byłeś przy mnie
było tak przyjemnie

otu­lałeś mnie ramieniem
w oczach twych były płomienie

światła og­nia i miłości
bra­ku­je mi tych czułości

które wciąż da­wałeś mi
może wszys­tko mi się śni

i za chwilę się przebudzę
niepot­rzeb­nie dziś się łudzę

że powrócą tam­te chwile
gdy za­da­wałeś się motylem

który siada na mych ustach
te­raz czuję w so­bie pustkę 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 sierpnia 2017, 17:30

Od zaz­drości tyl­ko krok do nienawiści. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 sierpnia 2017, 21:58

Refleksje

Gdy młodość
jest codzien­nością
nie czu­jesz
niechęci życia

masz siłę
by wal­czyć co dzień
o lep­sze jut­ro
dla dzieci

a kiedy czas
da­je zmar­szczki
pot­ra­fisz
ce­nić ciszę

choć sny
są ta­kie le­ciut­kie
to naj­ważniej­sze
mieć ser­ce
ot­warte zaw­sze
dla wszys­tkich
nie zmar­nuj szan­sy
na jut­ro

na da­ne ci 
człowieczeństwo 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 sierpnia 2017, 21:33

* * *

Gdzie można
przeglądać się
w lus­trze jeziora
zatańczyć
w pro­mieniach słońca

zasłuchać się
w śpiewie ptaków
od­na­leźć
pap­ro­ci kwiat
i źródło
żywej wody

ścieżką donikąd
błądzić
w opa­rach mgły
zapląta­nej w krzewach
gdzie dusza śpiewa

tam
gdzie na spacer
chodzą anioły
za­bierz mnie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 sierpnia 2017, 21:51

* * *

Naj­bar­dziej
lubię
jeść z tobą
czekoladę
i słuchać
gdy mówisz

jes­teś
ta­ka słod­ka 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 sierpnia 2017, 21:47

między

między groźbą
a jej spełnieniem

czas zat­rzy­mał się
na pośpie­szne " Zdro­waś "

na spot­ka­nie oczu
na od­ległość serca
bijące­go strachem

między nami
już nic nie będzie
jak dawniej 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 lipca 2017, 21:19

miłość raz pog­rze­ba­na nie zmartwychwstanie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 lipca 2017, 21:15

O czym człowiek nie wie - tym się nie przejmuje. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 lipca 2017, 17:40

* * *

święto­jańska noc
wciąż ku­si tajemnicą
spełnionych marzeń 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 czerwca 2017, 21:57
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 14:44Cris sko­men­to­wał tek­st Olśnienie

wczoraj, 14:42Cris sko­men­to­wał tek­st Pustka

16 sierpnia 2017, 09:08Bacharzyniak sko­men­to­wał tek­st Od zaz­drości tyl­ko krok [...]

16 sierpnia 2017, 07:34natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Od zaz­drości tyl­ko krok [...]

7 sierpnia 2017, 03:53Cris sko­men­to­wał tek­st Refleksje

5 sierpnia 2017, 22:34RozaR sko­men­to­wał tek­st Gdzie można przeglądać się w lus­trze [...]

5 sierpnia 2017, 22:05Przemijająca_ sko­men­to­wał tek­st Gdzie można przeglądać się w lus­trze [...]

19 lipca 2017, 22:05batram sko­men­to­wał tek­st Smak chłonięcia dob­ra często [...]

19 lipca 2017, 18:46batram sko­men­to­wał tek­st O czym człowiek nie [...]

18 lipca 2017, 22:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st O czym człowiek nie [...]