batram

60 tekstów – auto­rem jest bat­ram.

Zgoda

poz­wa­lam ci mówić
mów języ­kiem serca

poz­wa­lam ci słuchać
w ciszy słychać więcej

poz­wa­lam ci milczeć
bo to wiel­ka sztuka

i tęsknić pozwalam
trze­ba umieć czekać 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 grudnia 2017, 20:41

Umieranie

Pro­sisz mnie o niemożliwe
lecz żyć tu­taj już nie umiem

nie pot­ra­fię być szczęśliwa
może kiedyś to zrozumiesz

miłość ofiary wymaga
dałam siebie caluteńką

czy wiesz cze­go mi jest szkoda
nies­pełnionych marzeń,pieszczot

muszę codzien­nie umierać
czas upar­cie mnie pogania

nie da się tęsknot pozbierać
ni oszu­kać przeznaczenia 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 5 grudnia 2017, 22:22

Wrzesień

Pa­miętasz
rok te­mu
byłam tą Ewą

którą zwa­biłeś
pod drzewo
i dałeś garść orzechów

od­po­wie­działam
uśmiechem
łus­kałeś ziar­na i czule

py­tałeś
jak smakują
wy­mienialiśmy spojrzenia

widziałam
jak się zmienia
ko­lor oczu gdy patrzyłeś

błęki­tem
mnie
zauroczyłeś

dziś
nieco rozmarzona
liczę całusy

złożone
naprędce
by nikt nie widział

czy wyczer­pałam
swój przydział? 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 1 grudnia 2017, 19:25

***

Ona też
od ciebie odeszła

wi­dać złym
jes­teś człowiekiem

pat­rzę na jej
smukłą pos­tać

słyszę słowa
echem od­bi­te

dlaczego
czego
ego

egoiści
to sa­mo zło 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 29 listopada 2017, 22:26

Żeby stać się in­nym człowiekiem nie wys­tar­czy zmienić styl ubierania. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 listopada 2017, 18:16

* * *

nie słyszę już
swoich myśli

pro­sić o nic
nie mogę

przekleństwa
z ust odczytuję

resztę ges­ta­mi
wyjaśniasz

mil­cząca zgo­da
na życie

od­dychaj
prze­cież ci wolno 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 16 listopada 2017, 19:14

* * *

śnij o mnie
otulę cię
ciepłym słowem
na pier­si
wy­god­nie ułożę
poz­wolę
bez­wstyd­nie marzyć
roz­grze­je
do czer­wo­ności
karminem
ust cię ugoszczę
a w końcu
przejdę od marzeń
po brzeg
rzeczy­wis­tości

śnij o mnie 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 listopada 2017, 17:51

upadłym Aniołom nie gip­su­je się skrzydeł. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 października 2017, 19:58

dla sa­me­go za­pachu
nie war­to sięgać po owoc
grzechu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 października 2017, 19:52

cza­sa­mi, gdy nikt nie patrzy
przyglądam się swej tęsknocie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 października 2017, 19:48
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:16batram sko­men­to­wał tek­st Co z wza­jem­nością, ko­jarzy [...]

7 grudnia 2017, 20:42batram sko­men­to­wał tek­st Czy mogłabym dos­tać w [...]

7 grudnia 2017, 18:27batram sko­men­to­wał tek­st Zgoda

7 grudnia 2017, 18:25batram sko­men­to­wał tek­st Czy mogłabym dos­tać w [...]

6 grudnia 2017, 21:49yestem sko­men­to­wał tek­st Zgoda

6 grudnia 2017, 20:41batram do­dał no­wy tek­st Zgoda

6 grudnia 2017, 19:01batram sko­men­to­wał tek­st Czy mogłabym dos­tać w [...]

6 grudnia 2017, 18:59batram sko­men­to­wał tek­st Umieranie

6 grudnia 2017, 14:43fyrfle sko­men­to­wał tek­st Umieranie

6 grudnia 2017, 10:23carolyna sko­men­to­wał tek­st Umieranie