batram

72 teksty – auto­rem jest bat­ram.

Zgoda

Poz­wa­lam ci mówić
(mów języ­kiem serca)

poz­wa­lam ci słuchać
(w ciszy słychać więcej)

poz­wa­lam ci mil­czeć
(bo to wiel­ka sztuka)

i tęsknić pozwalam
(trze­ba umieć czekać). 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 20:28

współcześni ludzie częściej bu­dują mu­ry niż mosty. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 lutego 2018, 17:17

co mam zro­bić ze wspom­nieniami sko­ro zab­ro­niono mi spać we włas­nym łóżku ? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 lutego 2018, 19:28

miłość bliźniego jest glebą z głębi której wy­ras­ta szczęście. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 lutego 2018, 22:40

Trze­ba umieć zre­zyg­no­wać ze wszys­tkiego,by móc po­now­nie tym wszys­tkim się cieszyć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 lutego 2018, 21:11

Już nie chcę uda­wać że wierzę w two­je kłamstwa. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 stycznia 2018, 18:21

Zła kobieta

Szcze­pan tyl­ko się uśmiecha
Woj­tek na okazję czeka
z nieśmiałością Jan spogląda
Piotr ot­war­cie się przygląda
Leszek chciałby się przytulać
Ja­nusz obej­mu­je czule
Ju­rek zaw­sze się ogląda
Ry­sio wprost spot­ka­nia żąda
Wiesiek szep­cze coś na uszko
An­drzej wciąż myśli o łóżku

jes­tem zep­sutą kobietą
bo po­do­bam się fa­ce­tom ? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 24 stycznia 2018, 20:57

gdy og­ra­nicza nas mała przestrzeń
wte­dy mam więcej ciebie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 stycznia 2018, 20:54

myślałam,że zrezygnowałeś... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 stycznia 2018, 22:02

modlitwa ufności

lubię
gdy cze­kasz na mnie
bo wiem
że Two­je ramiona
zaw­sze go­to­we przytulić
ukoić dusze zranioną
lubię
kiedy mnie witasz
uśmiechem
ra­dością w oczach
przy Tobie
nie wstyd mi płakać
bo wiem
jak bar­dzo mnie kochasz
lu­bię gdy
troszczysz się o mnie
jak nikt dotąd
te­go nie czynił
więc ufam Ci
bezgranicznie

Miłości mo­ja jedyna. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 stycznia 2018, 19:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 20:28batram do­dał no­wy tek­st Zgoda

13 lutego 2018, 09:38onejka sko­men­to­wał tek­st współcześni ludzie częściej bu­dują [...]

12 lutego 2018, 00:18yestem sko­men­to­wał tek­st współcześni ludzie częściej bu­dują [...]

11 lutego 2018, 22:26$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st współcześni ludzie częściej bu­dują [...]

11 lutego 2018, 20:13batram sko­men­to­wał tek­st współcześni ludzie częściej bu­dują [...]

11 lutego 2018, 19:37$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st współcześni ludzie częściej bu­dują [...]

11 lutego 2018, 19:20batram sko­men­to­wał tek­st współcześni ludzie częściej bu­dują [...]

11 lutego 2018, 18:40$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st współcześni ludzie częściej bu­dują [...]

11 lutego 2018, 17:41Zamyslonaprzezwieki sko­men­to­wał tek­st współcześni ludzie częściej bu­dują [...]

11 lutego 2018, 17:17batram do­dał no­wy tek­st współcześni ludzie częściej bu­dują [...]